Menstruatie armoede in ontwikkelingslanden

Maandelijks worden wereldwijd ongeveer twee miljard mensen ongesteld. Van die twee miljard mensen heeft niet een ieder het geld of de middelen om aan menstruatieproducten te komen. Er zijn wereldwijd ongeveer 700 miljoen mensen die minder dan 1,65 euro per dag verdienen. Voor hen kunnen menstruatieproducten al helemaal duur zijn.

Gevolgen

In landen waar het inkomen lager ligt, komen voornamelijk kinderen die menstrueren in de problemen. Doordat zij geen menstruatieproducten kunnen betalen of deze bijvoorbeeld niet mogen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege culturele of religieuze redenen, missen zij soms dagen op school. Het missen van schooldagen kan zorgen voor een achterstand op school en uiteindelijk zelfs tot het stoppen met school. Doordat ze hun onderwijs niet kunnen afmaken, hebben deze kinderen minder kans op het vinden van een baan. Dit zorgt vervolgens voor nog meer armoede: een vicieuze cirkel.

Niet alleen het gebrek aan producten kan ervoor zorgen dat kinderen niet naar school gaan, maar ook het gebrek aan toiletten en privacy. Omdat de kinderen geen veilige plek hebben om hun menstruatieproducten te gebruiken, is er grotere kans op onhygiënische situaties en mogelijke sociale consequenties van andere leerlingen. Daarom kiezen menstruerende leerlingen ervoor om thuis te blijven wanneer ze menstrueren. Daarnaast kan het menstrueren zelf ervoor zorgen dat kinderen niet naar school gaan, doordat ze zich minder fit of ziek voelen in deze tijd van de maand (zie Bloedverlies). Mogelijk heeft de eerste menstruatie ook consequenties voor hoe de omgeving een kind ziet, en wordt dit kind soms van school gehaald aangezien deze als ‘volwassen’ wordt beschouwd. 

Onderwijs is van belang voor de toekomst van ieder kind en iets normaals als menstrueren zou niet mee moeten spelen bij hun toekomst. Plan International Nederland is een van de organisaties die dit ook vindt en zich inzet om menstruatie armoede te voorkomen. Plan International Nederland doet dit door acties uit te voeren in landen waar veel menstruatie armoede heerst, zoals bijvoorbeeld in Uganda waar Plan aparte toiletten bouwt voor meer hygiëne en privacy. Plan is ook bezig om kinderen te helpen met het maken van herbruikbare maandverbanden, waardoor ze weer naar school kunnen. Tot slot informeert Plan International over menstruatie op scholen om de misverstanden die er bestaan uit de wereld te helpen.

Raakt dit verhaal je en wil je graag ook iets doen tegen menstruatie armoede? Kijk dan eens hier.