Menstruatie armoede

Elke dag menstrueren er 800 miljoen mensen en wel twee miljard mensen menstrueren elke maand. Maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om comfortabel en veilig te menstrueren. Hier is onderzoek naar gedaan dat zich vooral focust op ‘meisjes’, daarom zie je op deze pagina wel de woorden meisje en vrouw, terwijl we dat op de rest van de site dat niet gebruiken!

Elke dag menstrueren er 800 miljoen mensen en wel twee miljard mensen menstrueren elke maand. Maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om comfortabel en veilig te menstrueren. Hier is onderzoek naar gedaan dat zich vooral focust op ‘meisjes’, daarom zie je op deze pagina wel de woorden meisje en vrouw, terwijl we dat op de rest van de site dat niet gebruiken!

Eén op de tien meisjes in Nederland (en ook in het Verenigd Koninkrijk) kan geen menstruatieproducten betalen en zo’n 15% in het Verenigd Koninkrijk had moeite ze betalen. In het Verenigd Koninkrijk heeft zo’n 12% van de meiden ooit zelf menstruatieproducten moeten maken vanwege financiële problemen. In Nederland heeft ruim 9% aan vrienden of kennissen om menstruatieproducten moeten vragen omdat zij dit zelf niet konden betalen. Er is dus duidelijk een probleem.

Tegen menstruatie armoede!

Maar menstruatie-armoede gaat helaas nog verder dan een gebrek aan producten. Op basis van het werk van United Nations Population Fund, heeft het Nederlands feministisch platform de Bovengrondse drie benodigdheden genoemd die nodig zijn om een comfortabele menstruatie mogelijk te maken:

  1.     Toegang tot menstruatieproducten
  2.     Toegang tot sanitaire voorzieningen (een toilet bijvoorbeeld)
  3.     Toegang tot de nodige kennis over de menstruatie
Zodra één van deze benodigdheden mist, kan er al gesproken worden over menstruatie-armoede. Menstruatie-armoede heeft een grote invloed op menstruerende mensen. Op basis van onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bleek bijvoorbeeld dat zo’n 50% van jonge meiden (14-21) school heeft gemist vanwege hun menstruatie, een nummer dat veel hoger was bij leerlingen die geen toegang hadden tot menstruatieproducten. De reden is duidelijk; zonder goede producten is naar school gaan niet mogelijk. Het nationale onderwijsinstituut van Schotland gaf recent aan dat zij ervan overtuigd is dat de schoolgang van leerlingen die menstrueren positief zou worden beïnvloed als er gratis menstruatieproducten aanwezig zouden zijn op scholen en hogere onderwijsinstellingen. Dit is een van de redenen waarom Schotland menstruatieproducenten nu voor iedereen gratis beschikbaar heeft gemaakt!

Een tweede gevolg van menstruatie-armoede heeft te maken met gezondheid. Wanneer mensen langere tijd een tampon in houden, kan dit zorgen voor gevaarlijke infecties en soms zelfs overlijden als gevolg van het Toxic Shock Syndrome. Ten derde, naast de eerder genoemde negatieve gevolgen voor onderwijs en gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Bovengrondse en Plan International Nederland dat menstruerende mensen zich vaak ongemakkelijk voelen. Vaak voelt men zich bezwaard om te praten over menstruatie, maar ook om te praten over armoede. Dit leidt ertoe dat menstruatie-armoede in de taboesfeer valt.

Wanneer het gaat over menstruatieschaamte, bleek dat drie van de tien meiden zich schaamde toen ze voor het eerst ongesteld werden, en in een representatieve steekproef bleek dat wel 25% van de meiden zich te ongemakkelijk en beschaamd voelen over hun menstruatie om er met anderen over te praten, inclusief de ouders. 90% van de jonge vrouwen (12-25) zou het gênant vinden als ze zouden doorlekken, terwijl het bekend is dat dit iedereen kan overkomen. Het is dus duidelijk dat zowel armoede en schaamte een grote rol spelen rondom menstruatie, wat beide het hebben van een veilige, comfortabele menstruatie in de weg kan zitten. Alleen door middel van gratis producten, toegang tot sanitaire voorzieningen én het verschaffen van kennis (met het doorbreken van taboes als gevolg) kunnen we ervoor zorgen dat iedereen veilig en comfortabel kan menstrueren. Dat verdient iedereen.

Meer lezen over menstruatie-armoede en schaamte? Klik hier voor het onderzoek Bloedserieus van Plan International Nederland en klik hier voor het onderzoek van de Bovengrondse.